A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat świdwiński 

świdwiński
brak 0.31% 0.56% 0.80% 1.05% 1.29% 1.54% 1.78% 2.03% 2.27% 2.52%
danych 0.55% 0.79% 1.04% 1.28% 1.53% 1.77% 2.02% 2.26% 2.51% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 443
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:6 126
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:77
% 1.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdwin 12 520  2 333  2 333  2 237  39  1.74
Brzeżno 2 310  330  330  320  0.31
Połczyn-Zdrój 13 005  2 390  2 390  2 265  15  0.66
Rąbino 3 073  441  441  418  1.20
Sławoborze 3 345  370  370  343  0.58
Świdwin 4 911  580  579  543  15  2.76
Ogółem 39 164  6 444  6 443  6 126  77  1.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 25 32.47 0.41
DYMITRIADIS Dimitris 6 7.79 0.10
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 2 2.60 0.03
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 23 29.87 0.38
OYEDEMI Dorota Barbara 4 5.19 0.07
ADEL Juliusz Wilhelm 1 1.30 0.02
MIETLICKI Mateusz Marcin 1 1.30 0.02
MICHALSKI Daniel 3 3.90 0.05
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 12 15.58 0.20