A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Gmina Rąbino

Rąbino
brak 0.31% 0.56% 0.80% 1.05% 1.29% 1.54% 1.78% 2.03% 2.27% 2.52%
danych 0.55% 0.79% 1.04% 1.28% 1.53% 1.77% 2.02% 2.26% 2.51% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 073
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:441
Liczba ważnych kart:441
Frekwencja wyborcza:14.35%
Liczba głosów ważnych:418
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.20%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 2 40.00 0.48
DYMITRIADIS Dimitris 0 0.00 0.00
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0 0.00 0.00
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 1 20.00 0.24
OYEDEMI Dorota Barbara 0 0.00 0.00
ADEL Juliusz Wilhelm 0 0.00 0.00
MIETLICKI Mateusz Marcin 1 20.00 0.24
MICHALSKI Daniel 0 0.00 0.00
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 1 20.00 0.24