A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat aleksandrowski 

aleksandrowski
brak 1.70% 2.02% 2.34% 2.66% 2.98% 3.31% 3.63% 3.95% 4.27% 4.59%
danych 2.01% 2.33% 2.65% 2.97% 3.30% 3.62% 3.94% 4.26% 4.58% 4.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 113
Liczba ważnych kart:9 111
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:8 734
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:245
% 2.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów Kujawski 9 977  1 915  1 914  1 845  60  3.25
Ciechocinek 9 174  3 019  3 019  2 942  50  1.70
Nieszawa 1 618  381  381  354  10  2.82
Aleksandrów Kujawski 8 956  1 388  1 387  1 314  37  2.82
Bądkowo 3 574  514  514  482  20  4.15
Koneck 2 683  386  386  369  2.44
Raciążek 2 578  498  498  469  19  4.05
Waganiec 3 623  531  531  509  25  4.91
Zakrzewo 2 930  481  481  450  15  3.33
Ogółem 45 113  9 113  9 111  8 734  245  2.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 86 35.10 0.98
ŁUCZAK Stefan Nikodem 44 17.96 0.50
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 21 8.57 0.24
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 27 11.02 0.31
ŁABĘCKI Bogdan 13 5.31 0.15
MATCZAK Agnieszka Ewa 17 6.94 0.19
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 12 4.90 0.14
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 15 6.12 0.17
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 4 1.63 0.05
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 6 2.45 0.07