A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat aleksandrowski 

aleksandrowski
brak 0.54% 0.88% 1.22% 1.56% 1.90% 2.24% 2.57% 2.91% 3.25% 3.59%
danych 0.87% 1.21% 1.55% 1.89% 2.23% 2.56% 2.90% 3.24% 3.58% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 113
Liczba ważnych kart:9 111
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:8 734
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:143
% 1.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów Kujawski 9 977  1 915  1 914  1 845  40  2.17
Ciechocinek 9 174  3 019  3 019  2 942  39  1.33
Nieszawa 1 618  381  381  354  1.13
Aleksandrów Kujawski 8 956  1 388  1 387  1 314  25  1.90
Bądkowo 3 574  514  514  482  0.62
Koneck 2 683  386  386  369  0.54
Raciążek 2 578  498  498  469  1.49
Waganiec 3 623  531  531  509  20  3.93
Zakrzewo 2 930  481  481  450  0.67
Ogółem 45 113  9 113  9 111  8 734  143  1.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 57 39.86 0.65
MICHAŁEK Iwona Krystyna 19 13.29 0.22
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 11 7.69 0.13
PROKOPOWICZ Wojciech 15 10.49 0.17
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 9 6.29 0.10
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 15 10.49 0.17
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 2 1.40 0.02
LASKOWSKI Dariusz Jan 8 5.59 0.09
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 2 1.40 0.02
WALKOWIAK Andrzej 5 3.50 0.06