A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat aleksandrowski 

aleksandrowski
brak 13.17% 13.95% 14.72% 15.50% 16.27% 17.05% 17.82% 18.60% 19.37% 20.15%
danych 13.94% 14.71% 15.49% 16.26% 17.04% 17.81% 18.59% 19.36% 20.14% 20.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 113
Liczba ważnych kart:9 111
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:8 734
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:1 366
% 15.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów Kujawski 9 977  1 915  1 914  1 845  386  20.92
Ciechocinek 9 174  3 019  3 019  2 942  398  13.53
Nieszawa 1 618  381  381  354  58  16.38
Aleksandrów Kujawski 8 956  1 388  1 387  1 314  173  13.17
Bądkowo 3 574  514  514  482  75  15.56
Koneck 2 683  386  386  369  61  16.53
Raciążek 2 578  498  498  469  69  14.71
Waganiec 3 623  531  531  509  73  14.34
Zakrzewo 2 930  481  481  450  73  16.22
Ogółem 45 113  9 113  9 111  8 734  1 366  15.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 1 124 82.28 12.87
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 60 4.39 0.69
POLAK Urszula 67 4.90 0.77
GRZĄDZIEL Krzysztof 64 4.69 0.73
IWICKA Urszula 5 0.37 0.06
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 4 0.29 0.05
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 6 0.44 0.07
WADOŃ Jan 9 0.66 0.10
GAIK-MAZUREK Beata Maria 7 0.51 0.08
MAKOWSKI Maciej Sławomir 20 1.46 0.23