A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat aleksandrowski 

aleksandrowski
brak 0.62% 0.78% 0.95% 1.11% 1.28% 1.44% 1.60% 1.77% 1.93% 2.10%
danych 0.77% 0.94% 1.10% 1.27% 1.43% 1.59% 1.76% 1.92% 2.09% 2.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 113
Liczba ważnych kart:9 111
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:8 734
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:109
% 1.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów Kujawski 9 977  1 915  1 914  1 845  33  1.79
Ciechocinek 9 174  3 019  3 019  2 942  31  1.05
Nieszawa 1 618  381  381  354  2.26
Aleksandrów Kujawski 8 956  1 388  1 387  1 314  13  0.99
Bądkowo 3 574  514  514  482  0.62
Koneck 2 683  386  386  369  0.81
Raciążek 2 578  498  498  469  1.49
Waganiec 3 623  531  531  509  1.18
Zakrzewo 2 930  481  481  450  1.11
Ogółem 45 113  9 113  9 111  8 734  109  1.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 51 46.79 0.58
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 15 13.76 0.17
HRABSKI Piotr Michał 3 2.75 0.03
SZENDEL Weronika 8 7.34 0.09
POŁĄCZAK Wojciech 2 1.83 0.02
BORUCKA Irena 2 1.83 0.02
ANDUŁA Miłosz 5 4.59 0.06
LASKOWSKA Julia 9 8.26 0.10
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 4 3.67 0.05
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 10 9.17 0.11