A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat aleksandrowski 

aleksandrowski
brak 22.03% 23.48% 24.93% 26.38% 27.83% 29.29% 30.74% 32.19% 33.64% 35.09%
danych 23.47% 24.92% 26.37% 27.82% 29.28% 30.73% 32.18% 33.63% 35.08% 36.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 113
Liczba ważnych kart:9 111
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:8 734
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:2 648
% 30.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Aleksandrów Kujawski 9 977  1 915  1 914  1 845  454  24.61
Ciechocinek 9 174  3 019  3 019  2 942  971  33.00
Nieszawa 1 618  381  381  354  78  22.03
Aleksandrów Kujawski 8 956  1 388  1 387  1 314  411  31.28
Bądkowo 3 574  514  514  482  147  30.50
Koneck 2 683  386  386  369  134  36.31
Raciążek 2 578  498  498  469  151  32.20
Waganiec 3 623  531  531  509  186  36.54
Zakrzewo 2 930  481  481  450  116  25.78
Ogółem 45 113  9 113  9 111  8 734  2 648  30.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 1 125 42.48 12.88
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 999 37.73 11.44
DRAB Marzenna Stefania 153 5.78 1.75
BANASZAK Adam Heliodor 55 2.08 0.63
KOWALSKI Wojciech Lech 67 2.53 0.77
STOLECKA Małgorzata 45 1.70 0.52
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 26 0.98 0.30
ADAMOWICZ Beata 49 1.85 0.56
ZAJĄKAŁA Jacek 17 0.64 0.19
BOROWIAK Joanna Beata 112 4.23 1.28