A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat brodnicki 

brodnicki
brak 0.90% 1.33% 1.76% 2.19% 2.62% 3.05% 3.47% 3.90% 4.33% 4.76%
danych 1.32% 1.75% 2.18% 2.61% 3.04% 3.46% 3.89% 4.32% 4.75% 5.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 579
Liczba ważnych kart:11 578
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:11 169
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:330
% 2.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 21 766  4 847  4 846  4 719  135  2.86
Bobrowo 5 023  808  808  776  20  2.58
Brodnica 5 946  969  969  933  28  3.00
Brzozie 2 908  503  503  482  25  5.19
Górzno 3 193  581  581  562  14  2.49
Bartniczka 3 689  630  630  605  26  4.30
Jabłonowo Pomorskie 7 253  1 110  1 110  1 074  45  4.19
Osiek 3 214  468  468  435  17  3.91
Świedziebnia 4 184  924  924  887  0.90
Zbiczno 3 831  739  739  696  12  1.72
Ogółem 61 007  11 579  11 578  11 169  330  2.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 124 37.58 1.11
ŁUCZAK Stefan Nikodem 20 6.06 0.18
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 48 14.55 0.43
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 39 11.82 0.35
ŁABĘCKI Bogdan 9 2.73 0.08
MATCZAK Agnieszka Ewa 23 6.97 0.21
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 13 3.94 0.12
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 35 10.61 0.31
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 11 3.33 0.10
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 8 2.42 0.07