A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat brodnicki 

brodnicki
brak 0.11% 0.30% 0.48% 0.67% 0.85% 1.04% 1.22% 1.41% 1.59% 1.78%
danych 0.29% 0.47% 0.66% 0.84% 1.03% 1.21% 1.40% 1.58% 1.77% 1.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 579
Liczba ważnych kart:11 578
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:11 169
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:163
% 1.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 21 766  4 847  4 846  4 719  71  1.50
Bobrowo 5 023  808  808  776  14  1.80
Brodnica 5 946  969  969  933  18  1.93
Brzozie 2 908  503  503  482  1.04
Górzno 3 193  581  581  562  10  1.78
Bartniczka 3 689  630  630  605  1.32
Jabłonowo Pomorskie 7 253  1 110  1 110  1 074  21  1.96
Osiek 3 214  468  468  435  0.92
Świedziebnia 4 184  924  924  887  0.11
Zbiczno 3 831  739  739  696  11  1.58
Ogółem 61 007  11 579  11 578  11 169  163  1.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 76 46.63 0.68
MICHAŁEK Iwona Krystyna 28 17.18 0.25
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 16 9.82 0.14
PROKOPOWICZ Wojciech 6 3.68 0.05
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 7 4.29 0.06
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 5 3.07 0.04
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 3 1.84 0.03
LASKOWSKI Dariusz Jan 8 4.91 0.07
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 3 1.84 0.03
WALKOWIAK Andrzej 11 6.75 0.10