A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat brodnicki 

brodnicki
brak 4.17% 5.12% 6.07% 7.01% 7.96% 8.91% 9.86% 10.81% 11.75% 12.70%
danych 5.11% 6.06% 7.00% 7.95% 8.90% 9.85% 10.80% 11.74% 12.69% 13.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 579
Liczba ważnych kart:11 578
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:11 169
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:1 187
% 10.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 21 766  4 847  4 846  4 719  644  13.65
Bobrowo 5 023  808  808  776  90  11.60
Brodnica 5 946  969  969  933  95  10.18
Brzozie 2 908  503  503  482  33  6.85
Górzno 3 193  581  581  562  35  6.23
Bartniczka 3 689  630  630  605  43  7.11
Jabłonowo Pomorskie 7 253  1 110  1 110  1 074  97  9.03
Osiek 3 214  468  468  435  21  4.83
Świedziebnia 4 184  924  924  887  37  4.17
Zbiczno 3 831  739  739  696  92  13.22
Ogółem 61 007  11 579  11 578  11 169  1 187  10.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 1 011 85.17 9.05
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 55 4.63 0.49
POLAK Urszula 41 3.45 0.37
GRZĄDZIEL Krzysztof 13 1.10 0.12
IWICKA Urszula 13 1.10 0.12
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 8 0.67 0.07
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 19 1.60 0.17
WADOŃ Jan 1 0.08 0.01
GAIK-MAZUREK Beata Maria 3 0.25 0.03
MAKOWSKI Maciej Sławomir 23 1.94 0.21