A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 3.81% 3.92% 4.04% 4.15% 4.26% 4.38% 4.49% 4.60% 4.71% 4.83%
danych 3.91% 4.03% 4.14% 4.25% 4.37% 4.48% 4.59% 4.70% 4.82% 4.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:838
% 4.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  190  4.91
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  52  4.94
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  70  3.86
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  148  3.93
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  65  4.49
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  137  4.46
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  72  4.32
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  104  3.81
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  838  4.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 570 68.02 2.94
KRUPA Łukasz Marcin 108 12.89 0.56
STRAUSS Hanna Barbara 18 2.15 0.09
KRÓLEWICZ Mirosław 14 1.67 0.07
BOROWSKA Joanna Małgorzata 15 1.79 0.08
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 30 3.58 0.15
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 26 3.10 0.13
WOJTAS Jarosław Andrzej 14 1.67 0.07
CIEŚLAKOWSKA Ewa 14 1.67 0.07
WYDRZYŃSKI Maciej 29 3.46 0.15