A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 17.54% 19.01% 20.47% 21.94% 23.40% 24.87% 26.33% 27.80% 29.26% 30.73%
danych 19.00% 20.46% 21.93% 23.39% 24.86% 26.32% 27.79% 29.25% 30.72% 32.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:4 923
% 25.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  1 042  26.95
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  237  22.53
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  318  17.54
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  823  21.86
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  359  24.81
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  989  32.19
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  391  23.44
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  764  27.95
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  4 923  25.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 1 563 31.75 8.05
JĘDRZEJCZAK Otylia 474 9.63 2.44
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 2 113 42.92 10.88
JANOSZ Anna 79 1.60 0.41
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 9 0.18 0.05
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 31 0.63 0.16
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 368 7.48 1.90
ELIASZ Józef Henryk 143 2.90 0.74
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 25 0.51 0.13
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 118 2.40 0.61