A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 18.00% 18.81% 19.62% 20.43% 21.24% 22.05% 22.85% 23.66% 24.47% 25.28%
danych 18.80% 19.61% 20.42% 21.23% 22.04% 22.84% 23.65% 24.46% 25.27% 26.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:4 184
% 21.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  770  19.91
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  250  23.76
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  361  19.91
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  855  22.71
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  342  23.64
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  553  18.00
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  340  20.38
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  713  26.09
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  4 184  21.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 2 315 55.33 11.92
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 1 437 34.35 7.40
DRAB Marzenna Stefania 49 1.17 0.25
BANASZAK Adam Heliodor 69 1.65 0.36
KOWALSKI Wojciech Lech 51 1.22 0.26
STOLECKA Małgorzata 59 1.41 0.30
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 24 0.57 0.12
ADAMOWICZ Beata 86 2.06 0.44
ZAJĄKAŁA Jacek 31 0.74 0.16
BOROWIAK Joanna Beata 63 1.51 0.32