A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 2.38% 2.65% 2.92% 3.20% 3.47% 3.74% 4.01% 4.28% 4.56% 4.83%
danych 2.64% 2.91% 3.19% 3.46% 3.73% 4.00% 4.27% 4.55% 4.82% 5.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:199
% 3.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  45  2.38
Ciechocin 3 156  536  536  510  18  3.53
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  43  4.76
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  46  2.67
Radomin 3 270  556  556  529  27  5.10
Zbójno 3 489  569  569  535  20  3.74
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  199  3.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 67 33.67 1.10
ŁUCZAK Stefan Nikodem 11 5.53 0.18
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 32 16.08 0.53
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 23 11.56 0.38
ŁABĘCKI Bogdan 14 7.04 0.23
MATCZAK Agnieszka Ewa 18 9.05 0.30
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 11 5.53 0.18
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 11 5.53 0.18
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 2 1.01 0.03
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 10 5.03 0.16