A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 1.33% 1.44% 1.55% 1.66% 1.77% 1.88% 1.99% 2.10% 2.21% 2.32%
danych 1.43% 1.54% 1.65% 1.76% 1.87% 1.98% 2.09% 2.20% 2.31% 2.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:111
% 1.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  26  1.38
Ciechocin 3 156  536  536  510  10  1.96
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  12  1.33
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  42  2.43
Radomin 3 270  556  556  529  12  2.27
Zbójno 3 489  569  569  535  1.68
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  111  1.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 42 37.84 0.69
MICHAŁEK Iwona Krystyna 24 21.62 0.39
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 11 9.91 0.18
PROKOPOWICZ Wojciech 3 2.70 0.05
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 4 3.60 0.07
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 11 9.91 0.18
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 3 2.70 0.05
LASKOWSKI Dariusz Jan 1 0.90 0.02
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 3 2.70 0.05
WALKOWIAK Andrzej 9 8.11 0.15