A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 11.37% 14.48% 17.58% 20.69% 23.79% 26.90% 30.01% 33.11% 36.22% 39.32%
danych 14.47% 17.57% 20.68% 23.78% 26.89% 30.00% 33.10% 36.21% 39.31% 42.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:1 185
% 19.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  399  21.11
Ciechocin 3 156  536  536  510  58  11.37
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  144  15.93
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  289  16.74
Radomin 3 270  556  556  529  68  12.85
Zbójno 3 489  569  569  535  227  42.43
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  1 185  19.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 571 48.19 9.37
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 25 2.11 0.41
POLAK Urszula 38 3.21 0.62
GRZĄDZIEL Krzysztof 4 0.34 0.07
IWICKA Urszula 5 0.42 0.08
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 2 0.17 0.03
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 531 44.81 8.71
WADOŃ Jan 2 0.17 0.03
GAIK-MAZUREK Beata Maria 1 0.08 0.02
MAKOWSKI Maciej Sławomir 6 0.51 0.10