A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 8.22% 10.27% 12.31% 14.36% 16.40% 18.45% 20.50% 22.54% 24.59% 26.63%
danych 10.26% 12.30% 14.35% 16.39% 18.44% 20.49% 22.53% 24.58% 26.62% 28.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:1 315
% 21.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  542  28.68
Ciechocin 3 156  536  536  510  79  15.49
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  176  19.47
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  419  24.28
Radomin 3 270  556  556  529  55  10.40
Zbójno 3 489  569  569  535  44  8.22
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  1 315  21.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 331 25.17 5.43
JĘDRZEJCZAK Otylia 169 12.85 2.77
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 726 55.21 11.91
JANOSZ Anna 24 1.83 0.39
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 8 0.61 0.13
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 4 0.30 0.07
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 26 1.98 0.43
ELIASZ Józef Henryk 4 0.30 0.07
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 3 0.23 0.05
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 20 1.52 0.33