A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 0.56% 0.71% 0.86% 1.02% 1.17% 1.32% 1.47% 1.62% 1.78% 1.93%
danych 0.70% 0.85% 1.01% 1.16% 1.31% 1.46% 1.61% 1.77% 1.92% 2.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 1.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  24  1.27
Ciechocin 3 156  536  536  510  0.59
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  12  1.33
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  10  0.58
Radomin 3 270  556  556  529  11  2.08
Zbójno 3 489  569  569  535  0.56
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  63  1.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 31 49.21 0.51
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 10 15.87 0.16
HRABSKI Piotr Michał 1 1.59 0.02
SZENDEL Weronika 4 6.35 0.07
POŁĄCZAK Wojciech 2 3.17 0.03
BORUCKA Irena 2 3.17 0.03
ANDUŁA Miłosz 4 6.35 0.07
LASKOWSKA Julia 4 6.35 0.07
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 2 3.17 0.03
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 3 4.76 0.05