A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat grudziądzki 

grudziądzki
brak 10.93% 11.61% 12.30% 12.98% 13.67% 14.35% 15.03% 15.72% 16.40% 17.09%
danych 11.60% 12.29% 12.97% 13.66% 14.34% 15.02% 15.71% 16.39% 17.08% 17.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 418
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 888
Liczba ważnych kart:4 887
Frekwencja wyborcza:15.56%
Liczba głosów ważnych:4 642
% głosów ważnych:94.99%
Liczba głosów na listy komitetu:637
% 13.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grudziądz 9 243  1 636  1 635  1 579  187  11.84
Gruta 5 282  841  841  796  98  12.31
Łasin 6 506  1 042  1 042  979  174  17.77
Radzyń Chełmiński 3 802  447  447  421  46  10.93
Rogóźno 3 224  492  492  468  69  14.74
Świecie nad Osą 3 361  430  430  399  63  15.79
Ogółem 31 418  4 888  4 887  4 642  637  13.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 430 67.50 9.26
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 23 3.61 0.50
POLAK Urszula 22 3.45 0.47
GRZĄDZIEL Krzysztof 10 1.57 0.22
IWICKA Urszula 6 0.94 0.13
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 125 19.62 2.69
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 3 0.47 0.06
WADOŃ Jan 6 0.94 0.13
GAIK-MAZUREK Beata Maria 6 0.94 0.13
MAKOWSKI Maciej Sławomir 6 0.94 0.13