A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 0.15% 0.38% 0.62% 0.85% 1.09% 1.32% 1.55% 1.79% 2.02% 2.26%
danych 0.37% 0.61% 0.84% 1.08% 1.31% 1.54% 1.78% 2.01% 2.25% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:114
% 1.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  43  1.89
Bobrowniki 2 443  495  495  471  1.27
Chrostkowo 2 422  336  336  321  2.49
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  0.82
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  0.15
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  19  1.28
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  15  1.33
Tłuchowo 3 633  499  499  466  1.50
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  0.58
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  114  1.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 46 40.35 0.48
MICHAŁEK Iwona Krystyna 7 6.14 0.07
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 8 7.02 0.08
PROKOPOWICZ Wojciech 18 15.79 0.19
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 7 6.14 0.07
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 3 2.63 0.03
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 6 5.26 0.06
LASKOWSKI Dariusz Jan 5 4.39 0.05
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 4 3.51 0.04
WALKOWIAK Andrzej 10 8.77 0.10