A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 3.22% 6.64% 10.05% 13.47% 16.88% 20.30% 23.71% 27.13% 30.54% 33.96%
danych 6.63% 10.04% 13.46% 16.87% 20.29% 23.70% 27.12% 30.53% 33.95% 37.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:1 382
% 14.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  308  13.56
Bobrowniki 2 443  495  495  471  36  7.64
Chrostkowo 2 422  336  336  321  21  6.54
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  106  12.41
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  44  3.22
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  178  11.95
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  199  17.63
Tłuchowo 3 633  499  499  466  39  8.37
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  451  37.37
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  1 382  14.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 599 43.34 6.25
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 38 2.75 0.40
POLAK Urszula 27 1.95 0.28
GRZĄDZIEL Krzysztof 69 4.99 0.72
IWICKA Urszula 11 0.80 0.11
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 7 0.51 0.07
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 19 1.37 0.20
WADOŃ Jan 596 43.13 6.22
GAIK-MAZUREK Beata Maria 1 0.07 0.01
MAKOWSKI Maciej Sławomir 15 1.09 0.16