A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 7.09% 8.68% 10.27% 11.86% 13.45% 15.04% 16.62% 18.21% 19.80% 21.39%
danych 8.67% 10.26% 11.85% 13.44% 15.03% 16.61% 18.20% 19.79% 21.38% 22.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:1 408
% 14.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  522  22.98
Bobrowniki 2 443  495  495  471  77  16.35
Chrostkowo 2 422  336  336  321  29  9.03
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  129  15.11
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  97  7.09
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  170  11.42
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  213  18.87
Tłuchowo 3 633  499  499  466  74  15.88
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  97  8.04
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  1 408  14.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 530 37.64 5.53
JĘDRZEJCZAK Otylia 241 17.12 2.52
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 420 29.83 4.39
JANOSZ Anna 20 1.42 0.21
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 124 8.81 1.29
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 13 0.92 0.14
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 19 1.35 0.20
ELIASZ Józef Henryk 8 0.57 0.08
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 9 0.64 0.09
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 24 1.70 0.25