A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 0.58% 0.66% 0.75% 0.83% 0.91% 1.00% 1.08% 1.16% 1.24% 1.33%
danych 0.65% 0.74% 0.82% 0.90% 0.99% 1.07% 1.15% 1.23% 1.32% 1.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:89
% 0.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  23  1.01
Bobrowniki 2 443  495  495  471  0.85
Chrostkowo 2 422  336  336  321  0.62
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  0.82
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  0.58
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  21  1.41
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  0.71
Tłuchowo 3 633  499  499  466  1.07
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  11  0.91
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  89  0.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 37 41.57 0.39
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 8 8.99 0.08
HRABSKI Piotr Michał 8 8.99 0.08
SZENDEL Weronika 6 6.74 0.06
POŁĄCZAK Wojciech 8 8.99 0.08
BORUCKA Irena 7 7.87 0.07
ANDUŁA Miłosz 2 2.25 0.02
LASKOWSKA Julia 6 6.74 0.06
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 3 3.37 0.03
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 4 4.49 0.04