A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat nakielski 

nakielski
brak 1.13% 1.24% 1.34% 1.45% 1.55% 1.66% 1.76% 1.87% 1.97% 2.08%
danych 1.23% 1.33% 1.44% 1.54% 1.65% 1.75% 1.86% 1.96% 2.07% 2.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:68 543
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 578
Liczba ważnych kart:14 574
Frekwencja wyborcza:21.27%
Liczba głosów ważnych:13 867
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:246
% 1.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kcynia 10 696  2 310  2 310  2 168  34  1.57
Mrocza 7 157  1 482  1 481  1 416  16  1.13
Nakło nad Notecią 26 258  5 632  5 629  5 351  95  1.78
Sadki 5 704  999  999  944  14  1.48
Szubin 18 728  4 155  4 155  3 988  87  2.18
Ogółem 68 543  14 578  14 574  13 867  246  1.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 130 52.85 0.94
MICHAŁEK Iwona Krystyna 25 10.16 0.18
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 21 8.54 0.15
PROKOPOWICZ Wojciech 4 1.63 0.03
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 6 2.44 0.04
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 9 3.66 0.06
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 4 1.63 0.03
LASKOWSKI Dariusz Jan 16 6.50 0.12
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 7 2.85 0.05
WALKOWIAK Andrzej 24 9.76 0.17