A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat radziejowski 

radziejowski
brak 0.52% 0.67% 0.81% 0.96% 1.11% 1.26% 1.40% 1.55% 1.70% 1.84%
danych 0.66% 0.80% 0.95% 1.10% 1.25% 1.39% 1.54% 1.69% 1.83% 1.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 577
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 185
Liczba ważnych kart:5 183
Frekwencja wyborcza:15.00%
Liczba głosów ważnych:4 897
% głosów ważnych:94.48%
Liczba głosów na listy komitetu:67
% 1.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radziejów 4 931  1 032  1 032  986  0.81
Bytoń 3 053  403  403  383  0.52
Dobre 4 522  618  618  582  10  1.72
Osięciny 6 537  858  857  793  10  1.26
Piotrków Kujawski 7 733  1 137  1 136  1 084  17  1.57
Radziejów 3 660  536  536  502  10  1.99
Topólka 4 141  601  601  567  10  1.76
Ogółem 34 577  5 185  5 183  4 897  67  1.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 30 44.78 0.61
MICHAŁEK Iwona Krystyna 11 16.42 0.22
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 5 7.46 0.10
PROKOPOWICZ Wojciech 2 2.99 0.04
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 7 10.45 0.14
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 2 2.99 0.04
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 1 1.49 0.02
LASKOWSKI Dariusz Jan 3 4.48 0.06
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 2 2.99 0.04
WALKOWIAK Andrzej 4 5.97 0.08