A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat rypiński 

rypiński
brak 2.52% 2.76% 3.01% 3.25% 3.49% 3.74% 3.98% 4.22% 4.46% 4.71%
danych 2.75% 3.00% 3.24% 3.48% 3.73% 3.97% 4.21% 4.45% 4.70% 4.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:191
% 3.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  75  2.91
Brzuze 4 332  529  529  507  24  4.73
Rogowo 3 887  538  538  515  13  2.52
Rypin 5 909  697  697  679  28  4.12
Skrwilno 4 844  754  754  727  36  4.95
Wąpielsk 3 353  415  415  394  15  3.81
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  191  3.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 49 25.65 0.91
ŁUCZAK Stefan Nikodem 15 7.85 0.28
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 49 25.65 0.91
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 20 10.47 0.37
ŁABĘCKI Bogdan 12 6.28 0.22
MATCZAK Agnieszka Ewa 7 3.66 0.13
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 6 3.14 0.11
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 11 5.76 0.20
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 7 3.66 0.13
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 15 7.85 0.28