A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat rypiński 

rypiński
brak 0.59% 0.75% 0.90% 1.06% 1.21% 1.37% 1.52% 1.68% 1.83% 1.99%
danych 0.74% 0.89% 1.05% 1.20% 1.36% 1.51% 1.67% 1.82% 1.98% 2.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:84
% 1.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  45  1.74
Brzuze 4 332  529  529  507  0.59
Rogowo 3 887  538  538  515  11  2.14
Rypin 5 909  697  697  679  12  1.77
Skrwilno 4 844  754  754  727  1.24
Wąpielsk 3 353  415  415  394  1.02
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  84  1.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 32 38.10 0.59
MICHAŁEK Iwona Krystyna 12 14.29 0.22
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 7 8.33 0.13
PROKOPOWICZ Wojciech 18 21.43 0.33
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 2 2.38 0.04
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 5 5.95 0.09
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 3 3.57 0.06
LASKOWSKI Dariusz Jan 0 0.00 0.00
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 2 2.38 0.04
WALKOWIAK Andrzej 3 3.57 0.06