A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat rypiński 

rypiński
brak 2.56% 2.92% 3.29% 3.65% 4.01% 4.38% 4.74% 5.10% 5.46% 5.83%
danych 2.91% 3.28% 3.64% 4.00% 4.37% 4.73% 5.09% 5.45% 5.82% 6.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:253
% 4.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  122  4.73
Brzuze 4 332  529  529  507  13  2.56
Rogowo 3 887  538  538  515  21  4.08
Rypin 5 909  697  697  679  42  6.19
Skrwilno 4 844  754  754  727  32  4.40
Wąpielsk 3 353  415  415  394  23  5.84
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  253  4.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSTRZEWA Jacek Andrzej 152 60.08 2.81
OSIŃSKI Arkadiusz Marek 25 9.88 0.46
NOWICKA Marta 15 5.93 0.28
CIĘGOTURA Kamil 19 7.51 0.35
RYBACKA Marlena Hanna 8 3.16 0.15
WIECZOREK Dariusz 9 3.56 0.17
WYSIŃSKA Magdalena 4 1.58 0.07
DOROSIŃSKA Monika Jadwiga 2 0.79 0.04
BRONOWSKI Łukasz Piotr 6 2.37 0.11
KRAWCZYSZYN Tomasz 13 5.14 0.24