A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat rypiński 

rypiński
brak 7.70% 10.14% 12.58% 15.03% 17.47% 19.91% 22.35% 24.79% 27.24% 29.68%
danych 10.13% 12.57% 15.02% 17.46% 19.90% 22.34% 24.78% 27.23% 29.67% 32.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:1 249
% 23.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  829  32.12
Brzuze 4 332  529  529  507  124  24.46
Rogowo 3 887  538  538  515  61  11.84
Rypin 5 909  697  697  679  123  18.11
Skrwilno 4 844  754  754  727  56  7.70
Wąpielsk 3 353  415  415  394  56  14.21
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  1 249  23.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 337 26.98 6.24
JĘDRZEJCZAK Otylia 164 13.13 3.04
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 677 54.20 12.53
JANOSZ Anna 18 1.44 0.33
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 4 0.32 0.07
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 7 0.56 0.13
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 18 1.44 0.33
ELIASZ Józef Henryk 7 0.56 0.13
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 4 0.32 0.07
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 13 1.04 0.24