A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat rypiński 

rypiński
brak 21.70% 23.56% 25.42% 27.28% 29.14% 31.00% 32.86% 34.72% 36.58% 38.44%
danych 23.55% 25.41% 27.27% 29.13% 30.99% 32.85% 34.71% 36.57% 38.43% 40.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:1 698
% 31.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  817  31.65
Brzuze 4 332  529  529  507  110  21.70
Rogowo 3 887  538  538  515  183  35.53
Rypin 5 909  697  697  679  155  22.83
Skrwilno 4 844  754  754  727  293  40.30
Wąpielsk 3 353  415  415  394  140  35.53
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  1 698  31.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 737 43.40 13.64
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 765 45.05 14.16
DRAB Marzenna Stefania 26 1.53 0.48
BANASZAK Adam Heliodor 20 1.18 0.37
KOWALSKI Wojciech Lech 35 2.06 0.65
STOLECKA Małgorzata 23 1.35 0.43
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 14 0.82 0.26
ADAMOWICZ Beata 26 1.53 0.48
ZAJĄKAŁA Jacek 16 0.94 0.30
BOROWIAK Joanna Beata 36 2.12 0.67