A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat świecki 

świecki
brak 2.08% 2.55% 3.02% 3.49% 3.96% 4.43% 4.89% 5.36% 5.83% 6.30%
danych 2.54% 3.01% 3.48% 3.95% 4.42% 4.88% 5.35% 5.82% 6.29% 6.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 431
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:13 729
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:403
% 2.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowiec 4 021  598  598  559  16  2.86
Dragacz 5 642  910  910  879  23  2.62
Drzycim 3 988  776  776  721  19  2.64
Jeżewo 6 276  1 230  1 230  1 156  40  3.46
Lniano 3 299  611  611  585  20  3.42
Nowe 8 449  1 207  1 207  1 152  78  6.77
Osie 4 316  809  809  761  22  2.89
Pruszcz 7 511  1 651  1 651  1 580  48  3.04
Świecie 26 747  5 207  5 206  4 993  104  2.08
Świekatowo 2 794  675  674  626  13  2.08
Warlubie 5 050  757  757  717  20  2.79
Ogółem 78 093  14 431  14 429  13 729  403  2.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 91 22.58 0.66
ŁUCZAK Stefan Nikodem 27 6.70 0.20
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 47 11.66 0.34
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 100 24.81 0.73
ŁABĘCKI Bogdan 25 6.20 0.18
MATCZAK Agnieszka Ewa 21 5.21 0.15
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 23 5.71 0.17
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 39 9.68 0.28
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 13 3.23 0.09
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 17 4.22 0.12