A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat świecki 

świecki
brak 7.86% 10.17% 12.48% 14.78% 17.09% 19.40% 21.71% 24.02% 26.32% 28.63%
danych 10.16% 12.47% 14.77% 17.08% 19.39% 21.70% 24.01% 26.31% 28.62% 30.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 431
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:13 729
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:2 457
% 17.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowiec 4 021  598  598  559  102  18.25
Dragacz 5 642  910  910  879  272  30.94
Drzycim 3 988  776  776  721  84  11.65
Jeżewo 6 276  1 230  1 230  1 156  215  18.60
Lniano 3 299  611  611  585  46  7.86
Nowe 8 449  1 207  1 207  1 152  172  14.93
Osie 4 316  809  809  761  115  15.11
Pruszcz 7 511  1 651  1 651  1 580  300  18.99
Świecie 26 747  5 207  5 206  4 993  960  19.23
Świekatowo 2 794  675  674  626  80  12.78
Warlubie 5 050  757  757  717  111  15.48
Ogółem 78 093  14 431  14 429  13 729  2 457  17.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 2 247 91.45 16.37
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 84 3.42 0.61
POLAK Urszula 44 1.79 0.32
GRZĄDZIEL Krzysztof 12 0.49 0.09
IWICKA Urszula 12 0.49 0.09
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 11 0.45 0.08
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 10 0.41 0.07
WADOŃ Jan 3 0.12 0.02
GAIK-MAZUREK Beata Maria 8 0.33 0.06
MAKOWSKI Maciej Sławomir 26 1.06 0.19