A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat świecki 

świecki
brak 1.79% 2.00% 2.20% 2.41% 2.61% 2.82% 3.03% 3.23% 3.44% 3.64%
danych 1.99% 2.19% 2.40% 2.60% 2.81% 3.02% 3.22% 3.43% 3.63% 3.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 431
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:13 729
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:413
% 3.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowiec 4 021  598  598  559  10  1.79
Dragacz 5 642  910  910  879  25  2.84
Drzycim 3 988  776  776  721  16  2.22
Jeżewo 6 276  1 230  1 230  1 156  25  2.16
Lniano 3 299  611  611  585  15  2.56
Nowe 8 449  1 207  1 207  1 152  33  2.86
Osie 4 316  809  809  761  27  3.55
Pruszcz 7 511  1 651  1 651  1 580  39  2.47
Świecie 26 747  5 207  5 206  4 993  192  3.85
Świekatowo 2 794  675  674  626  13  2.08
Warlubie 5 050  757  757  717  18  2.51
Ogółem 78 093  14 431  14 429  13 729  413  3.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 324 78.45 2.36
KRUPA Łukasz Marcin 26 6.30 0.19
STRAUSS Hanna Barbara 4 0.97 0.03
KRÓLEWICZ Mirosław 10 2.42 0.07
BOROWSKA Joanna Małgorzata 9 2.18 0.07
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 10 2.42 0.07
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 7 1.69 0.05
WOJTAS Jarosław Andrzej 10 2.42 0.07
CIEŚLAKOWSKA Ewa 7 1.69 0.05
WYDRZYŃSKI Maciej 6 1.45 0.04