A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat świecki 

świecki
brak 19.97% 21.12% 22.27% 23.43% 24.58% 25.73% 26.88% 28.03% 29.19% 30.34%
danych 21.11% 22.26% 23.42% 24.57% 25.72% 26.87% 28.02% 29.18% 30.33% 31.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 431
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:18.48%
Liczba głosów ważnych:13 729
% głosów ważnych:95.15%
Liczba głosów na listy komitetu:3 325
% 24.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowiec 4 021  598  598  559  156  27.91
Dragacz 5 642  910  910  879  180  20.48
Drzycim 3 988  776  776  721  209  28.99
Jeżewo 6 276  1 230  1 230  1 156  364  31.49
Lniano 3 299  611  611  585  152  25.98
Nowe 8 449  1 207  1 207  1 152  275  23.87
Osie 4 316  809  809  761  152  19.97
Pruszcz 7 511  1 651  1 651  1 580  347  21.96
Świecie 26 747  5 207  5 206  4 993  1 170  23.43
Świekatowo 2 794  675  674  626  125  19.97
Warlubie 5 050  757  757  717  195  27.20
Ogółem 78 093  14 431  14 429  13 729  3 325  24.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 1 954 58.77 14.23
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 880 26.47 6.41
DRAB Marzenna Stefania 102 3.07 0.74
BANASZAK Adam Heliodor 66 1.98 0.48
KOWALSKI Wojciech Lech 59 1.77 0.43
STOLECKA Małgorzata 55 1.65 0.40
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 27 0.81 0.20
ADAMOWICZ Beata 53 1.59 0.39
ZAJĄKAŁA Jacek 49 1.47 0.36
BOROWIAK Joanna Beata 80 2.41 0.58