A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat tucholski 

tucholski
brak 1.63% 1.85% 2.06% 2.28% 2.50% 2.72% 2.93% 3.15% 3.37% 3.58%
danych 1.84% 2.05% 2.27% 2.49% 2.71% 2.92% 3.14% 3.36% 3.57% 3.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:191
% 2.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  982  16  1.63
Gostycyn 4 144  992  992  929  20  2.15
Kęsowo 3 530  682  682  631  24  3.80
Lubiewo 4 541  968  968  908  23  2.53
Śliwice 4 322  964  964  915  30  3.28
Tuchola 16 038  3 829  3 828  3 694  78  2.11
Ogółem 37 841  8 467  8 466  8 059  191  2.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 87 45.55 1.08
ŁUCZAK Stefan Nikodem 15 7.85 0.19
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 15 7.85 0.19
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 19 9.95 0.24
ŁABĘCKI Bogdan 4 2.09 0.05
MATCZAK Agnieszka Ewa 11 5.76 0.14
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 8 4.19 0.10
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 17 8.90 0.21
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 5 2.62 0.06
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 10 5.24 0.12