A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat tucholski 

tucholski
brak 1.12% 1.48% 1.84% 2.19% 2.55% 2.91% 3.27% 3.63% 3.98% 4.34%
danych 1.47% 1.83% 2.18% 2.54% 2.90% 3.26% 3.62% 3.97% 4.33% 4.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:180
% 2.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  982  11  1.12
Gostycyn 4 144  992  992  929  19  2.05
Kęsowo 3 530  682  682  631  13  2.06
Lubiewo 4 541  968  968  908  19  2.09
Śliwice 4 322  964  964  915  43  4.70
Tuchola 16 038  3 829  3 828  3 694  75  2.03
Ogółem 37 841  8 467  8 466  8 059  180  2.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 57 31.67 0.71
MICHAŁEK Iwona Krystyna 17 9.44 0.21
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 5 2.78 0.06
PROKOPOWICZ Wojciech 1 0.56 0.01
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 7 3.89 0.09
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 5 2.78 0.06
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 69 38.33 0.86
LASKOWSKI Dariusz Jan 4 2.22 0.05
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 3 1.67 0.04
WALKOWIAK Andrzej 12 6.67 0.15