A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat tucholski 

tucholski
brak 11.37% 11.65% 11.94% 12.22% 12.51% 12.79% 13.07% 13.36% 13.64% 13.93%
danych 11.64% 11.93% 12.21% 12.50% 12.78% 13.06% 13.35% 13.63% 13.92% 14.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:1 005
% 12.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  982  118  12.02
Gostycyn 4 144  992  992  929  132  14.21
Kęsowo 3 530  682  682  631  79  12.52
Lubiewo 4 541  968  968  908  108  11.89
Śliwice 4 322  964  964  915  104  11.37
Tuchola 16 038  3 829  3 828  3 694  464  12.56
Ogółem 37 841  8 467  8 466  8 059  1 005  12.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 870 86.57 10.80
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 34 3.38 0.42
POLAK Urszula 27 2.69 0.34
GRZĄDZIEL Krzysztof 10 1.00 0.12
IWICKA Urszula 20 1.99 0.25
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 3 0.30 0.04
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 13 1.29 0.16
WADOŃ Jan 3 0.30 0.04
GAIK-MAZUREK Beata Maria 2 0.20 0.02
MAKOWSKI Maciej Sławomir 23 2.29 0.29