A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat tucholski 

tucholski
brak 0.31% 0.37% 0.44% 0.50% 0.57% 0.63% 0.69% 0.76% 0.82% 0.89%
danych 0.36% 0.43% 0.49% 0.56% 0.62% 0.68% 0.75% 0.81% 0.88% 0.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:55
% 0.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  982  0.31
Gostycyn 4 144  992  992  929  0.75
Kęsowo 3 530  682  682  631  0.95
Lubiewo 4 541  968  968  908  0.66
Śliwice 4 322  964  964  915  0.87
Tuchola 16 038  3 829  3 828  3 694  25  0.68
Ogółem 37 841  8 467  8 466  8 059  55  0.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 16 29.09 0.20
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 15 27.27 0.19
HRABSKI Piotr Michał 6 10.91 0.07
SZENDEL Weronika 3 5.45 0.04
POŁĄCZAK Wojciech 2 3.64 0.02
BORUCKA Irena 2 3.64 0.02
ANDUŁA Miłosz 5 9.09 0.06
LASKOWSKA Julia 3 5.45 0.04
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 1.82 0.01
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 3.64 0.02