A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat tucholski 

tucholski
brak 22.81% 23.76% 24.72% 25.67% 26.63% 27.58% 28.53% 29.49% 30.44% 31.40%
danych 23.75% 24.71% 25.66% 26.62% 27.57% 28.52% 29.48% 30.43% 31.39% 32.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:2 188
% 27.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  982  224  22.81
Gostycyn 4 144  992  992  929  270  29.06
Kęsowo 3 530  682  682  631  165  26.15
Lubiewo 4 541  968  968  908  281  30.95
Śliwice 4 322  964  964  915  296  32.35
Tuchola 16 038  3 829  3 828  3 694  952  25.77
Ogółem 37 841  8 467  8 466  8 059  2 188  27.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 1 094 50.00 13.57
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 820 37.48 10.17
DRAB Marzenna Stefania 39 1.78 0.48
BANASZAK Adam Heliodor 33 1.51 0.41
KOWALSKI Wojciech Lech 53 2.42 0.66
STOLECKA Małgorzata 34 1.55 0.42
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 19 0.87 0.24
ADAMOWICZ Beata 35 1.60 0.43
ZAJĄKAŁA Jacek 18 0.82 0.22
BOROWIAK Joanna Beata 43 1.97 0.53