A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 1.97% 2.16% 2.36% 2.55% 2.75% 2.94% 3.13% 3.33% 3.52% 3.72%
danych 2.15% 2.35% 2.54% 2.74% 2.93% 3.12% 3.32% 3.51% 3.71% 3.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:114
% 2.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  2 082  41  1.97
Dębowa Łąka 2 544  373  373  358  14  3.91
Książki 3 407  530  530  509  14  2.75
Płużnica 3 930  631  631  607  21  3.46
Wąbrzeźno 6 807  830  830  784  24  3.06
Ogółem 27 646  4 537  4 537  4 340  114  2.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 32 28.07 0.74
ŁUCZAK Stefan Nikodem 13 11.40 0.30
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 17 14.91 0.39
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 12 10.53 0.28
ŁABĘCKI Bogdan 7 6.14 0.16
MATCZAK Agnieszka Ewa 9 7.89 0.21
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 6 5.26 0.14
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 9 7.89 0.21
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 5 4.39 0.12
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 4 3.51 0.09