A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 1.18% 1.37% 1.56% 1.75% 1.94% 2.13% 2.31% 2.50% 2.69% 2.88%
danych 1.36% 1.55% 1.74% 1.93% 2.12% 2.30% 2.49% 2.68% 2.87% 3.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:70
% 1.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  2 082  29  1.39
Dębowa Łąka 2 544  373  373  358  11  3.07
Książki 3 407  530  530  509  1.18
Płużnica 3 930  631  631  607  13  2.14
Wąbrzeźno 6 807  830  830  784  11  1.40
Ogółem 27 646  4 537  4 537  4 340  70  1.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 18 25.71 0.41
MICHAŁEK Iwona Krystyna 21 30.00 0.48
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 6 8.57 0.14
PROKOPOWICZ Wojciech 4 5.71 0.09
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 5 7.14 0.12
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 6 8.57 0.14
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 2 2.86 0.05
LASKOWSKI Dariusz Jan 1 1.43 0.02
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 3 4.29 0.07
WALKOWIAK Andrzej 4 5.71 0.09