A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 1.12% 1.49% 1.86% 2.22% 2.59% 2.96% 3.33% 3.70% 4.06% 4.43%
danych 1.48% 1.85% 2.21% 2.58% 2.95% 3.32% 3.69% 4.05% 4.42% 4.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:160
% 3.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  2 082  100  4.80
Dębowa Łąka 2 544  373  373  358  1.12
Książki 3 407  530  530  509  14  2.75
Płużnica 3 930  631  631  607  18  2.97
Wąbrzeźno 6 807  830  830  784  24  3.06
Ogółem 27 646  4 537  4 537  4 340  160  3.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 125 78.13 2.88
KRUPA Łukasz Marcin 6 3.75 0.14
STRAUSS Hanna Barbara 1 0.63 0.02
KRÓLEWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
BOROWSKA Joanna Małgorzata 6 3.75 0.14
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0 0.00 0.00
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 5 3.13 0.12
WOJTAS Jarosław Andrzej 1 0.63 0.02
CIEŚLAKOWSKA Ewa 4 2.50 0.09
WYDRZYŃSKI Maciej 12 7.50 0.28