A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 0.79% 0.81% 0.84% 0.86% 0.88% 0.91% 0.93% 0.95% 0.97% 1.00%
danych 0.80% 0.83% 0.85% 0.87% 0.90% 0.92% 0.94% 0.96% 0.99% 1.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 0.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  2 082  19  0.91
Dębowa Łąka 2 544  373  373  358  0.84
Książki 3 407  530  530  509  0.79
Płużnica 3 930  631  631  607  0.99
Wąbrzeźno 6 807  830  830  784  1.02
Ogółem 27 646  4 537  4 537  4 340  40  0.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 16 40.00 0.37
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 7 17.50 0.16
HRABSKI Piotr Michał 3 7.50 0.07
SZENDEL Weronika 2 5.00 0.05
POŁĄCZAK Wojciech 3 7.50 0.07
BORUCKA Irena 2 5.00 0.05
ANDUŁA Miłosz 1 2.50 0.02
LASKOWSKA Julia 1 2.50 0.02
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 2.50 0.02
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 4 10.00 0.09