A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat wąbrzeski 

wąbrzeski
brak 20.65% 21.39% 22.14% 22.88% 23.63% 24.37% 25.11% 25.86% 26.60% 27.35%
danych 21.38% 22.13% 22.87% 23.62% 24.36% 25.10% 25.85% 26.59% 27.34% 28.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 646
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 537
Liczba ważnych kart:4 537
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:4 340
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:989
% 22.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wąbrzeźno 10 958  2 173  2 173  2 082  430  20.65
Dębowa Łąka 2 544  373  373  358  88  24.58
Książki 3 407  530  530  509  143  28.09
Płużnica 3 930  631  631  607  139  22.90
Wąbrzeźno 6 807  830  830  784  189  24.11
Ogółem 27 646  4 537  4 537  4 340  989  22.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 414 41.86 9.54
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 417 42.16 9.61
DRAB Marzenna Stefania 40 4.04 0.92
BANASZAK Adam Heliodor 23 2.33 0.53
KOWALSKI Wojciech Lech 38 3.84 0.88
STOLECKA Małgorzata 21 2.12 0.48
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 9 0.91 0.21
ADAMOWICZ Beata 12 1.21 0.28
ZAJĄKAŁA Jacek 2 0.20 0.05
BOROWIAK Joanna Beata 13 1.31 0.30