A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat włocławski 

włocławski
brak 1.77% 2.13% 2.48% 2.84% 3.20% 3.56% 3.91% 4.27% 4.63% 4.98%
danych 2.12% 2.47% 2.83% 3.19% 3.55% 3.90% 4.26% 4.62% 4.97% 5.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 163
Liczba ważnych kart:10 160
Frekwencja wyborcza:14.47%
Liczba głosów ważnych:9 626
% głosów ważnych:94.74%
Liczba głosów na listy komitetu:295
% 3.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowal 2 948  676  676  622  22  3.54
Baruchowo 2 885  377  377  359  13  3.62
Boniewo 2 804  382  382  356  19  5.34
Brześć Kujawski 9 262  1 345  1 345  1 288  34  2.64
Choceń 6 551  892  892  836  31  3.71
Chodecz 5 139  614  614  580  18  3.10
Fabianki 7 600  1 174  1 174  1 128  31  2.75
Izbica Kujawska 6 212  743  742  704  33  4.69
Kowal 3 247  412  412  395  11  2.78
Lubanie 3 733  527  527  486  15  3.09
Lubień Kujawski 6 133  887  886  842  31  3.68
Lubraniec 8 124  1 242  1 242  1 181  22  1.86
Włocławek 5 594  892  891  849  15  1.77
Ogółem 70 232  10 163  10 160  9 626  295  3.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 68 23.05 0.71
ŁUCZAK Stefan Nikodem 32 10.85 0.33
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 29 9.83 0.30
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 30 10.17 0.31
ŁABĘCKI Bogdan 16 5.42 0.17
MATCZAK Agnieszka Ewa 29 9.83 0.30
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 29 9.83 0.30
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 35 11.86 0.36
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 9 3.05 0.09
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 18 6.10 0.19