A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat włocławski 

włocławski
brak 9.38% 10.77% 12.17% 13.56% 14.95% 16.35% 17.74% 19.13% 20.52% 21.92%
danych 10.76% 12.16% 13.55% 14.94% 16.34% 17.73% 19.12% 20.51% 21.91% 23.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 163
Liczba ważnych kart:10 160
Frekwencja wyborcza:14.47%
Liczba głosów ważnych:9 626
% głosów ważnych:94.74%
Liczba głosów na listy komitetu:1 578
% 16.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowal 2 948  676  676  622  145  23.31
Baruchowo 2 885  377  377  359  42  11.70
Boniewo 2 804  382  382  356  47  13.20
Brześć Kujawski 9 262  1 345  1 345  1 288  299  23.21
Choceń 6 551  892  892  836  128  15.31
Chodecz 5 139  614  614  580  68  11.72
Fabianki 7 600  1 174  1 174  1 128  225  19.95
Izbica Kujawska 6 212  743  742  704  66  9.38
Kowal 3 247  412  412  395  58  14.68
Lubanie 3 733  527  527  486  64  13.17
Lubień Kujawski 6 133  887  886  842  96  11.40
Lubraniec 8 124  1 242  1 242  1 181  207  17.53
Włocławek 5 594  892  891  849  133  15.67
Ogółem 70 232  10 163  10 160  9 626  1 578  16.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 945 59.89 9.82
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 35 2.22 0.36
POLAK Urszula 40 2.53 0.42
GRZĄDZIEL Krzysztof 488 30.93 5.07
IWICKA Urszula 11 0.70 0.11
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 10 0.63 0.10
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 12 0.76 0.12
WADOŃ Jan 16 1.01 0.17
GAIK-MAZUREK Beata Maria 3 0.19 0.03
MAKOWSKI Maciej Sławomir 18 1.14 0.19