A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat włocławski 

włocławski
brak 0.44% 0.57% 0.70% 0.82% 0.95% 1.08% 1.21% 1.34% 1.46% 1.59%
danych 0.56% 0.69% 0.81% 0.94% 1.07% 1.20% 1.33% 1.45% 1.58% 1.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 163
Liczba ważnych kart:10 160
Frekwencja wyborcza:14.47%
Liczba głosów ważnych:9 626
% głosów ważnych:94.74%
Liczba głosów na listy komitetu:96
% 1.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowal 2 948  676  676  622  1.29
Baruchowo 2 885  377  377  359  0.84
Boniewo 2 804  382  382  356  1.40
Brześć Kujawski 9 262  1 345  1 345  1 288  0.47
Choceń 6 551  892  892  836  14  1.67
Chodecz 5 139  614  614  580  10  1.72
Fabianki 7 600  1 174  1 174  1 128  0.44
Izbica Kujawska 6 212  743  742  704  12  1.70
Kowal 3 247  412  412  395  1.27
Lubanie 3 733  527  527  486  1.65
Lubień Kujawski 6 133  887  886  842  0.71
Lubraniec 8 124  1 242  1 242  1 181  0.68
Włocławek 5 594  892  891  849  0.71
Ogółem 70 232  10 163  10 160  9 626  96  1.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 37 38.54 0.38
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 16 16.67 0.17
HRABSKI Piotr Michał 4 4.17 0.04
SZENDEL Weronika 1 1.04 0.01
POŁĄCZAK Wojciech 4 4.17 0.04
BORUCKA Irena 8 8.33 0.08
ANDUŁA Miłosz 5 5.21 0.05
LASKOWSKA Julia 5 5.21 0.05
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 4 4.17 0.04
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 12 12.50 0.12