A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat żniński 

żniński
brak 18.85% 20.59% 22.33% 24.07% 25.81% 27.55% 29.28% 31.02% 32.76% 34.50%
danych 20.58% 22.32% 24.06% 25.80% 27.54% 29.27% 31.01% 32.75% 34.49% 36.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 195
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 257
Liczba ważnych kart:11 255
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:10 616
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:2 734
% 25.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barcin 11 682  2 283  2 283  2 158  782  36.24
Gąsawa 4 233  901  900  844  182  21.56
Janowiec Wielkopolski 7 408  1 212  1 211  1 132  236  20.85
Łabiszyn 7 660  1 318  1 318  1 252  264  21.09
Rogowo 5 473  1 154  1 154  1 061  200  18.85
Żnin 19 739  4 389  4 389  4 169  1 070  25.67
Ogółem 56 195  11 257  11 255  10 616  2 734  25.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 2 228 81.49 20.99
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 45 1.65 0.42
POLAK Urszula 34 1.24 0.32
GRZĄDZIEL Krzysztof 10 0.37 0.09
IWICKA Urszula 14 0.51 0.13
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 4 0.15 0.04
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 5 0.18 0.05
WADOŃ Jan 7 0.26 0.07
GAIK-MAZUREK Beata Maria 371 13.57 3.49
MAKOWSKI Maciej Sławomir 16 0.59 0.15