A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat żniński 

żniński
brak 0.94% 1.30% 1.66% 2.02% 2.38% 2.75% 3.11% 3.47% 3.83% 4.19%
danych 1.29% 1.65% 2.01% 2.37% 2.74% 3.10% 3.46% 3.82% 4.18% 4.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 195
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 257
Liczba ważnych kart:11 255
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:10 616
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:300
% 2.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barcin 11 682  2 283  2 283  2 158  58  2.69
Gąsawa 4 233  901  900  844  15  1.78
Janowiec Wielkopolski 7 408  1 212  1 211  1 132  38  3.36
Łabiszyn 7 660  1 318  1 318  1 252  57  4.55
Rogowo 5 473  1 154  1 154  1 061  10  0.94
Żnin 19 739  4 389  4 389  4 169  122  2.93
Ogółem 56 195  11 257  11 255  10 616  300  2.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 230 76.67 2.17
KRUPA Łukasz Marcin 15 5.00 0.14
STRAUSS Hanna Barbara 11 3.67 0.10
KRÓLEWICZ Mirosław 5 1.67 0.05
BOROWSKA Joanna Małgorzata 8 2.67 0.08
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 6 2.00 0.06
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 6 2.00 0.06
WOJTAS Jarosław Andrzej 6 2.00 0.06
CIEŚLAKOWSKA Ewa 8 2.67 0.08
WYDRZYŃSKI Maciej 5 1.67 0.05