A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat żniński 

żniński
brak 0.40% 0.49% 0.58% 0.67% 0.76% 0.85% 0.94% 1.03% 1.12% 1.21%
danych 0.48% 0.57% 0.66% 0.75% 0.84% 0.93% 1.02% 1.11% 1.20% 1.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 195
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 257
Liczba ważnych kart:11 255
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:10 616
% głosów ważnych:94.32%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 0.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barcin 11 682  2 283  2 283  2 158  24  1.11
Gąsawa 4 233  901  900  844  11  1.30
Janowiec Wielkopolski 7 408  1 212  1 211  1 132  0.53
Łabiszyn 7 660  1 318  1 318  1 252  0.40
Rogowo 5 473  1 154  1 154  1 061  0.66
Żnin 19 739  4 389  4 389  4 169  32  0.77
Ogółem 56 195  11 257  11 255  10 616  85  0.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 24 28.24 0.23
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 7 8.24 0.07
HRABSKI Piotr Michał 9 10.59 0.08
SZENDEL Weronika 16 18.82 0.15
POŁĄCZAK Wojciech 6 7.06 0.06
BORUCKA Irena 3 3.53 0.03
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 11 12.94 0.10
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 3 3.53 0.03
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 6 7.06 0.06